Cursuri

Sorin Besoiu este titularul disciplinei de Microcontrolere (la specializarea Mecatronică și specializarea de Mecanică Fină și Nanotehnologii) și a disciplinei de Mecanisme (la specializarea Autovehicule Rutiere și specializarea Inginerie Industriala (MUSP) – Bistrița). Materialele didactice ale acestor discipline sunt disponibile mai jos:
Curs Microcontrolere
Curs Mecanisme